Cerdded i Tŷ Hafan 

Yng Nghymru a gweddill y DU mae gennym gefn gwlad ac arfordir sydd ymhlith y prydferthaf yn y byd. 

Beth am fynd am dro i weld y golygfeydd trawiadol a chodi arian gwerthfawr i Tŷ Hafan drwy wneud her cerdded? Drwy fynd allan i’r awyr agored, gallech wneud bywyd byr yn fywyd llawn 

Cerdded i Tŷ Hafan

Cymorth codi arian  

Nursing Jobs Ty Hafan

Siarad â ni

Our Events team is ready to answer your questions and support you in any way they can. Email them at events@tyhafan.org or call 029 2053 2255.

fundraising-ideas-hero

Syniadau codi arian anhygoel

Ddim yn siŵr sut i godi llwyth o arian ar gyfer eich her cerdded? Peidiwch â phoeni. Mae gennym ni lawer o syniadau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol. 

Adnoddau codi arian

Posteri, sticeri, balŵns a chanllaw arbenigol i godi arian. Mae ein hadnoddau yn berffaith i roi hwb i’ch gweithgareddau codi arian

Cerdded i Tŷ Hafan

Rydym yma i helpu

Mae ein tîm digwyddiadau yn barod i ateb eich cwestiynau a’ch cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallant. Anfonwch e-bost at events@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2255.     

Ffyrdd eraill o godi arian  

Beicio i Tŷ Hafan

Paratowch iâr gyfer digwyddiad beicio yng Nghymru a thu hwnt. Perffaith ar gyfer mwynhau golygfeydd trawiadol a dod i adnabod y beicwyr eraill.

Rhedeg i Tŷ Hafan

O 10k i farathon, a phob pellter rhyngddyn nhw, mae gennym ni lwyth o ddigwyddiadau rhedeg gwych i chi gymryd rhan ynddynt. Mwynhewch.

Codi arian yn rhithiol

Beth am wneud her dan do, cynnal marathon gemau neu ffrydio dosbarth ioga? Mae llawer o ffyrdd y gallwch godi arian o gartref.