Rydym wedi ymrwymo i ofalu am yr holl bobl rydym yn eu cefnogi a’n gweithwyr a’n gwirfoddolwyr, yn ogystal â Tŷ Hafan yn gyffredinol. Dyma pam y mae angen i ni weithiau gynnal gwiriadau DBS ar gyfer rhai o’n swyddogaethau, er enghraifft, y rhai sydd wedi’u lleoli yn ein hosbis. 

Edrychwch ar y disgrifiad o swyddogaeth gwirfoddolwr y mae gennych ddiddordeb ynddi i weld a oes angen gwiriad DBS.