Os ydych chi eisiau gwirfoddoli yn rheolaidd ar gyfer Tŷ Hafan, byddwn yn gofyn i chi roi manylion dau ganolwr. Ond nid oes angen geirdaon arnom os ydych chi’n penderfynu gwirfoddoli mewn digwyddiadau unigol neu os ydych chi’n wirfoddolwr partner corfforaethol.