Peidiwch â phoeni. Rydym ni’n ffyddiog bod gennym swyddogaeth i chi a fydd yn addas o ran eich diddordebau a’ch sgiliau. Hefyd, cofiwch na fydd disgwyl i chi wneud unrhyw dasg heb hyfforddiant a chefnogaeth lawn.