Cewch wrth gwrs. Galwch i mewn neu ffoniwch eich siop leol a siaradwch â’r rheolwr yno. Bydd yn fwy na pharod i ateb eich cwestiynau a chael sgwrs anffurfiol gyda chi.