Ystyriwn bob cais yn deg ac yn gyfartal. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym yn syth am unrhyw euogfarnau a gewch chi yn ystod eich cyfnod yn gwirfoddoli ar gyfer Tŷ Hafan.