Os hoffech ymweld â’n hosbis, cysylltwch â thîm derbynfa ein hosbis drwy ffonio 02920 532200 neu e-bostiwch hospicereception@tyhafan.org. Bydd y tîm yn anfon eich cais ymlaen at y tîm mwyaf priodol.