Cawn ein monitro gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) drwy arolygiadau lle rhoddir rhybudd ac arolygiadau dirybudd. Gellir darllen adroddiadau AGIC am Tŷ Hafan yn agic.org.uk