Ewyllys yw’r unig ffordd o sicrhau bod eich dymuniadau’n cael eu hanrhydeddu ar ôl i chi farw. Hyd yn oed os oes gennych ewyllys yn barod, gallai newid yn eich amgylchiadau olygu bod angen i chi ei diweddaru i sicrhau y darperir ar gyfer eich anwyliaid yn y modd yr oeddech yn ei ddymuno.