Gan fod ewyllys yn ddogfen gyfreithiol, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ysgrifennu neu’n diwygio eich ewyllys drwy gyfreithiwr cymwysedig neu ysgrifennwr ewyllysiau. Edrychwch ar ein cynigion ysgrifennu ewyllys am ddim.