Rydym bob amser yn ystyried yn ofalus sut y byddwn yn gwario ein harian a’r incwm posibl y gallai ein gwariant ei greu.  

O ran gwasanaethau ewyllys am ddim, mae gennym ffioedd penodol wedi’u cytuno gyda’r Rhwydwaith Genedlaethol Ewyllysiau am Ddim a Farewill. Mae’r ffioedd hyn yn talu i gefnogwyr ysgrifennu neu ddiwygio ewyllys syml neu bar o ewyllysiau. Gallai Tŷ Hafan dderbyn rhoddion gwerthfawr yn sgil hyn i ariannu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. 

Nodwch, os yw eich ewyllys yn gymhleth, y gallai fod angen i chi dalu cost ychwanegol. Mae hyn yn rhywbeth y bydd eich darparwr gwasanaeth ysgrifennu ewyllys neu gyfreithiwr yn ei drafod gyda chi.