Rydym yn gwerthfawrogi’r holl gymorth a gawn. Rydym yn gwybod y bydd llawer o deuluoedd i’w helpu yn y dyfodol ac mae rhoddion yn ewyllysiau pobl yn helpu i ddiogelu hirhoedledd ein gofal am flynyddoedd lawer i ddod.