Byddwn yn ymdrechu i roi adborth os ydych yn dod i gyfweliad ond na chynigir swydd i chi. Bydd yr adborth yn cynnwys cyngor ac awgrymiadau defnyddiol, fel defnyddio’r dechneg Sefyllfa, Tasg, Gweithred, Canlyniad. 

Yn anffodus, oherwydd ein bod fel arfer yn cael llawer iawn o geisiadau ar gyfer pob swydd yr ydym yn ei hysbysebu, ni allwn roi adborth ar geisiadau nad ydynt yn cyrraedd y rhestr fer gychwynnol.