Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw amser y gallwch chi ei roi. Efallai y byddwch yn gwirfoddoli am ddwy awr yr wythnos yn unig neu ar gyfer digwyddiadau unigol, neu efallai y byddwch yn rhoi mwy o’ch amser. Mae wir yn dibynnu ar eich amgylchiadau chi a pha swyddogaeth sy’n iawn i chi.