Rhaid i bob gwirfoddolwr ddangos prawf o’i hunaniaeth wrth wneud cais. Ar gyfer rhai swyddogaethau efallai bydd angen i chi ddarparu dogfennau ychwanegol, er enghraifft, os oes angen i chi basio gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y swyddogaeth yr ydych wedi’i dewis.

Fe gysylltwn â chi i roi gwybod i chi beth yn union sydd ei angen arnom.