Byddwn yn edrych ar eich cais ac fe fydd aelod o’n tîm Gwirfoddoli’n cysylltu i drefnu sgwrs anffurfiol.