Rydym yn parhau i adolygu ein holl arferion gwirfoddoli yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. Mae hyn yn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws cymaint â phosibl a diogelu ein gwirfoddolwyr, ein gweithwyr, ein cwsmeriaid ein siopau, ein contractwyr a’n hymwelwyr.