Nid ydym yn gallu gweithredu fel ysgutor ar gyfer eich ystad. Nid oes angen i chi benodi eich cyfreithiwr i weithredu fel ysgutor, gall aelod o’r teulu neu ffrindiau wneud hyn. Argymhellir eich bod yn penodi o leiaf dau ysgutor a’ch bod yn siarad gyda’ch ysgutorion arfaethedig i wneud yn siŵr eu bod yn hapus i wneud hyn.