Mae rhodd yn eich ewyllys i Tŷ Hafan wedi’i esemptio rhag treth etifeddiaeth. Hefyd, o dan rhai amgylchiadau, gallai eich rhodd helpu i leihau cyfanswm y dreth y byddwch yn ei thalu ar eich ystad. Mae hyn yn golygu y gallai eich buddiolwyr eraill dderbyn mwy. 

Rydym bob amser yn argymell eich bod yn trafod treth etifeddiaeth a materion eraill ynghylch eich ewyllys gyda’ch darparwr ysgrifennu ewyllys neu gyfreithiwr.