Sicrhewch eich bod yn cynnwys ein henw llawn a’n cyfeiriad a’r rhif elusen pan fyddwch yn nodi i bwy mae’r rhodd: 

Tŷ Hafan, hosbis plant yng Nghymru, Heol Hayes, Sili, CF64 5XX
Rhif Elusen Gofrestredig: 1047912