Os bydd eich amgylchiadau’n newid, bydd angen i chi ddrafftio ewyllys newydd i ddiwygio neu ddiweddaru eich ewyllys bresennol. Gelwir hwn yn godisil. Bydd y penderfyniadau y byddwch yn eu gwneud yn eich ewyllys newydd yn disodli unrhyw benderfyniadau blaenorol.