Eich dewis chi yw hyn. Eto’i gyd, os byddwch yn rhoi gwybod i ni, bydd yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol yn fwy hyderus. Byddem yn hoffi gallu anfon nodyn i ddiolch i chi am eich haelioni, a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau gofal.  

Gallwch roi gwybod i ni drwy anfon e-bost at Abbie Barton, ein uwch swyddog codi arian rhoddion mewn ewyllys ac er cof ar abbie.barton@tyhafan.org neu 02920 532 255.