Cewch. Gallwn werthu amryw o eitemau yn ein siopau. Os yw eich eiddo yn arbennig o werthfawr, gallem benderfynu eu gwerthu mewn ocsiwn er mwyn cael y pris gorau amdanynt.  

Os oes gennych eiddo gwerthfawr yr hoffech eu gadael i Tŷ Hafan, byddai o gymorth pe byddech yn eu henwi’n benodol yn eich ewyllys.