Yn sicr. Rydym yn gwerthfawrogi yr holl roddion, boed yn fawr neu’n fach. Ac mae bob punt yr ydym yn ei derbyn yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant sydd â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u teuluoedd, yma yng Nghymru.