Mae’r hosbis ger Sili, ym Mro Morgannwg, de Cymru. Fodd bynnag, darperir llawer o’n gwasanaethau yn y gymuned.