Os hoffech atgyfeirio plentyn neu blentyn ifanc i Tŷ Hafan, cysylltwch â’n nyrsys clinigol arbenigol drwy e-bostio clinicalnursespecialists@tyhafan.org neu drwy ffonio 02920 532200.  

Gweler hefyd ein tudalen Gwneud Atgyfeiriad, sy’n cynnwys gwybodaeth am wneud atgyfeiriadau arferol ac atgyfeiriadau brys.