Os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol, gallwch ffonio ein tîm gofal 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i gael cyngor a chymorth.  

Ffoniwch y tîm ar 029 2053 2200. Os bydd y tîm yn colli eich galwad ffôn, gadewch neges ac fe wnaiff rhywun eich ffonio chi cyn gynted â phosibl.

Noder: Os bydd angen cymorth meddygol brys neu uniongyrchol arnoch, ffoniwch 111 neu 999.