Bydd ein tîm Gwasanaethau Pobl yn hapus i sgwrsio â chi ac ateb unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am y rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi, ein proses ymgeisio a sut brofiad yw gweithio yn Tŷ Hafan.  

Gallwch gysylltu â’r tîm ar careers@tyhafan.org neu 029 2053 2304.