Bydd pob ymgeisydd yn cael o leiaf un cyfweliad gyda chwestiynau sy’n seiliedig ar gymhwysedd. Gellir defnyddio asesiadau eraill hefyd fel rhan o’r broses gyfweld. 

Os byddwch yn llwyddo i gael cyfweliad, byddwch yn derbyn manylion llawn am y cyfweliad a’r broses asesu. Byddwch felly’n gwybod beth i’w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich cyfweliad.  Fel arfer, anfonir yr wybodaeth hon drwy e-bost.