Os oes gennych ewyllys ond eich bod yn dymuno ei newid i gynnwys rhodd i Tŷ Hafan, gallech ei ddiweddaru gan ddefnyddio codisil. Ychwanegiad neu atodiad i’ch ewyllys yw codisil sy’n dirymu neu’n addasu rhan neu’r cyfan ohono. Dylid cadw eich codisil gyda’ch ewyllys bob amser.  

Rydym bob amser yn argymell eich bod yn siarad â chyfreithiwr pan fyddwch yn newid eich ewyllys.