Tŷ Hafan yw’r brif elusen yng Nghymru sy’n rhoi gofal a chefnogaeth i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u teuluoedd. Heddiw, mae rhoddion a adawyd mewn ewyllysiau yn ariannu 25% o’r gofal a’r gefnogaeth yr ydym yn eu darparu. 

Bydd eich rhodd, boed yn fawr neu’n fach, wir yn helpu i wneud bywyd byr yn fywyd llawn. Heb y rhoddion gwerthfawr hyn, ni allem gefnogi cymaint o blant a theuluoedd ag y gwnawn.