Yn gyffredinol, gallwch wirfoddoli a chael treuliau a’ch budd-daliadau, cyn belled â’ch bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau perthnasol.  

Ond y peth gorau i’w wneud yw siarad â chynghorydd yn eich Canolfan Byd Gwaith a rhoi gwybod iddyn nhw eich bod chi’n ystyried gwirfoddoli. Gallwch hefyd ddod o hyd i ganllawiau ar wirfoddoli a hawlio budd-daliadau ar gov.uk