Am resymau yswiriant, rydym yn derbyn gwirfoddolwyr dros 16 oed yn unig yn ein siopau a dros 18 oed yn ein swyddfeydd ac yn ein hosbis.