Location: Brecon

03.07.2023

Welsh 3 Peaks

Nid ar gyfer y gwangalon y mae ein Her 3 Chopa Cymru. Bydd eich tîm yn ymuno â theithwyr o bob cwr o’r byd i gerdded pellter o 20.35 milltir, sy’n golygu dringo 9,397 troedfedd (2,864m) i gyrraedd copaon Yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-y-Fan.
Brecon Trail Running
26.10.2022

Her Llwybrau Bannau Brycheiniog TEC

Mae Her Llwybrau Bannau Brycheiniog yn berffaith ar gyfer pobl o bob gallu sydd eisiau mwynhau byd natur wrth rasio drwy un o ardaloedd prydferthaf Cymru.
Beast of the beacons
26.10.2022

Bwystfil y Bannau

Mae Beast of the Beacons ar 1 Ebrill 2024 yn her rhedeg llwybrau sy'n cynnwys pellter 40, 20 a 10 milltir o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.