Location: Caerdydd

Sunrise beach, Nick Russill
01.05.2024

Taith Gerdded Goffa Tŷ Hafan

Ymunwch â ni ar daith gerdded heddychlon wrth iddi wawrio o Bier Penarth i Hosbis Plant Tŷ Hafan i fyfyrio ar y bobl rydych chi'n eu caru.
10.04.2024

Ras 10km Ogi Porthcawl

Mae Ras 10K Porthcawl yn ras gyffrous yn y dref glan môr sy'n adnabyddus am ei llwybrau syrffio, chwaraeon a'r arfordir.
Firewalk for Ty Hafan
25.10.2023

Rhodfa dân

Heb unrhyw driciau llygad nac effeithiau arbennig, mae'r llwybr tân yn her codi arian i'r rhai sy'n meiddio!
Carten
26.10.2022

Carten100

Bydd taith feicio CARTEN100 yn digwydd dros gyfnod o ryw 10 awr wrth i ni fynd ar daith hamddenol o Gaerdydd i Ddinbych-y-pysgod.
26.10.2022

Hanner Marathon Caerdydd

Cymerwch ran yn Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Tŷ Hafan