Rhedeg i Tŷ Hafan 

Awyr iach, ymarfer corff a theimlo’n wych. Mae cymryd rhan mewn digwyddiad rhedeg yn ffordd  dda o godi arian, bod yn heini a chael llawer o hwyl. 

Peidiwch â bod yn swil. Edrychwch ar ein digwyddiadau rhedeg sydd i ddod y gallech gymryd rhan ynddynt i godi arian i Tŷ Hafan. O 5k i farathon, mae digwyddiad codi arian perffaith gennym ar eich cyfer chi. 

Rhedeg i Tŷ Hafan

Cymorth codi arian  

fundraising

Codi arian

Rydym yma i helpu

Mae ein tîm digwyddiadau yn barod i ateb eich cwestiynau a’ch cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallant. Anfonwch e-bost at events@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2255.     

Adnoddau codi arian

Syniadau codi arian gwych

Ddim yn siŵr sut i godi llwyth o arian ar gyfer eich her cerdded? Peidiwch â phoeni. Mae gennym ni lawer o syniadau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol

Adnoddau codi arian

Adnoddau am ddim i chi

Posteri, sticeri, balŵns a chanllaw arbenigol i godi arian. Mae ein hadnoddau yn berffaith i roi hwb i’ch gweithgareddau codi arian

Rhedeg i Tŷ Hafan

We’re here to help

Our Events team is ready to answer your questions and support you in any way they can. Email them at events@tyhafan.org. or call 029 2053 2255.

Ffyrdd eraill o godi arian  

Beicio i Tŷ Hafan

Paratowch iâr gyfer digwyddiad beicio yng Nghymru a thu hwnt. Perffaith ar gyfer mwynhau golygfeydd trawiadol a dod i adnabod y beicwyr eraill.

Cerdded i Tŷ Hafan

Mae ein teithiau cerdded yn arwain drwy gefn gwlad ac arfordir hardd Cymru, sy’n eu gwneud yn ddigwyddiadau codi arian perffaith i’w gwneud gyda ffrindiau a theulu.

Codi arian yn rhithiol

Beth am wneud her dan do, cynnal marathon gemau neu ffrydio dosbarth ioga? Mae llawer o ffyrdd y gallwch godi arian o gartref.