Mae Martin wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio gyda manwerthwyr mawr a chwmnïau gwasanaethau ariannol, gan eu cynghori ar gynllunio dosbarthiad manwerthu a strategaeth farchnata. Martin yw cadeirydd  Crackerjackpot Limited hefyd, sy’n cefnogi Tŷ Hafan ac achosion da eraill drwy gynnal gwasanaethau loteri.