Announcements

Browse all our Announcements news

News Filter

Ty Hafan's shop window in Whitchurch Cardiff
25.09.2023

Sustainable Fashion Week starts today

Today sees the start of Sustainable Fashion Week and the charity shops run by Tŷ Hafan Children’s Hospice are hoping for another bumper trading period.  The charity’s 18 shops are located across West, South and East Wales and income generated...
Proposed holiday park next door to Ty Hafan shaded in yellow
12.09.2023

Datganiad ar barc gwyliau arfaethedig ar Heol Hayes

Bedair wythnos yn ôl, hysbyswyd Tŷ Hafan yn ffurfiol bod cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer y tir yn union rhwng ein hosbis ni a Beechwood College.  Er bod perchennog y safle yn dal i frolio ar ei gyfryngau cymdeithasol...
Kebab
05.09.2023

Cyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma

Mae gennym ni gyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma, 9 Medi. Mae lle ar gael ar gyfer gwerthwr bwyd poeth ar dir Hosbis Plant Tŷ Hafan rhwng...
Ride to the Rugby riders 2022
04.09.2023

Chwilio am 25 o gefnogwyr rygbi Cymru ar gyfer Tŷ Hafan

Rydym yn chwilio am 25 o feicwyr brwdfrydig sy’n hoff o rygbi i ymgymryd â Her Beicio i’r Rygbi 2024 ar gyfer Hosbis Plant Tŷ Hafan.  Wrth i Gymru baratoi ar gyfer eu gêm gyntaf yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn...
Bike Boat Boot Challenge logo
31.08.2023

Tadau a ffrindiau yn gwneud Her BikeBoatBoot ar gyfer Tŷ Hafan

Mae grŵp o dadau Tŷ Hafan a ffrindiau gwrywaidd wedi cyhoeddi eu her codi arian ddiweddaraf i’r hosbis – beicio, heicio a rhwyfo hyd Cymru mewn dim ond pedwar diwrnod.  Her#BikeBoatBoot yw’r drydedd her eithafol y mae’r grŵp wedi ymgymryd â...
Great British Food Festival Cheers!
31.08.2023

Iechyd da! Gŵyl Fwyd The Great British Food Festival yn cefnogi Tŷ Hafan

Yn galw ar bawb sy’n dwlu ar fwyd! Ddydd Sadwrn a dydd Sul (2 a 3 Medi) bydd gŵyl fwyd The Great British Food Festival yn dychwelyd i Barc Margam ac eleni bydd y rhai sy’n mynd i’r ŵyl yn...
Great British Food Festival Cheers!
31.08.2023

Great British Food Festival supports Tŷ Hafan

Calling all foodies! This Saturday and Sunday (2 and 3rd September) the Great British Food Festival returns to Margam Park and this year festival goers will not only get to celebrate the very best of food and drink – but...
Supercars at an Ty Hafan Family Fun Day
25.08.2023

‘Nôl i’r ysgol? Codwch eich calon a dewch i gael hwyl!

Efallai y bydd hi’n amser mynd ‘nôl i’r ysgol yn fuan, ond dydy hynny ddim yn golygu bod hwyl yr haf drosodd. Ar ôl ei ohirio o’i ddyddiad gwreiddiol ym mis Gorffennaf oherwydd gwyntoedd cryf a glaw mawr annhymhorol, bydd...
Maria Timon Samra, Chief Executive of Ty Hafan with James Harper of the Principality launch Ty Hafan's new Dark Runs
10.08.2023

Tŷ Hafan a Principality yn ymuno â’i gilydd ar gyfer Rasys Hwyl Bwganllyd

Mae rasys hwyl elusennol gyda gwahaniaeth yn dod i dde Cymru ym mis Hydref. Bydd cyfres o Rasys Tywyll elusennol bwganllyd yn cael eu trefnu gan Hosbis Plant Tŷ Hafan, sy’n rhoi gofal a chymorth arbenigol i blant sydd â...
Jenna Lewis, Ross McCabe, Helen Thomas, Jo and Lee McCabe
08.08.2023

Miloedd yn cymryd rhan wrth i’r haul ddisgleirio ar Ras 10K ABP Ynys y Barri

Daeth miloedd o redwyr i Ynys y Barri ddydd Sul ar gyfer Ras 10K ABP Ynys y Barri 2023, wrth i’r tywydd ansefydlog yn ddiweddar glirio gan adael awyr las a heulwen. Aeth y ras 10K â rhedwyr ar daith...