Announcements

Browse all our Announcements news

News Filter

The Bike Boat Boot Team before setting off on June 26 2024
07.07.2024

Ac i ffwrdd â nhw (bron iawn)!

Y bore yma (dydd Mercher 26 Mehefin) mae naw tad, ewythr a chyfaill gyda chefnogaeth Hosbis Plant Tŷ Hafan wedi cychwyn taith i Gonwy yng ngogledd Cymru wrth iddynt baratoi i ymgymryd â’u her codi arian eithafol ddiweddaraf. Bydd Paul...
21.06.2024

Tŷ Hafan yn diolch i Aelodau’r Senedd am eu cefnogaeth

Gwnaeth dwy hosbis plant Cymru ddatgelu iar fach yr haf enfawr, wedi’i gwneud yn rhannol gan y plant y maent yn gofalu amdanynt, ar risiau’r Senedd wrth iddyn nhw alw unwaith eto ar i Lywodraeth Cymru ymrwymo i’w hariannu’n gynaliadwy....
18.06.2024

Neges ariannu iâr fach yr haf #CyrraeddPobPlentyn yn glanio yn y Senedd

Heddiw, ddydd Mawrth (18 Mehefin), dwy hosbis plant Cymru wedi datgelu iâr fach yr haf enfawr, wedi’i chreu yn rhannol gan y plant y maen nhw’n gofalu amdanynt, ar risiau’r Senedd wrth iddyn nhw alw eto ar Lywodraeth Cymru i...