Ein dalgylch yw canolbarth, de a gorllewin Cymru (o Aberystwyth i lawr). Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i gefnogi plentyn neu berson ifanc ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru os gofynnir amdano.