Rydym yn cynnig cyngor a chymorth gofal diwedd oes arbenigol sy’n rhoi cysur gwerthfawr i deuluoedd ac yn eu harwain drwy agweddau cyfreithiol, moesegol ac ymarferol marwolaeth plentyn. 

Rydym ni yma hefyd i ddarparu cymorth mewn profedigaeth i aelodau’r teulu cyhyd ag y bydd ei angen arnynt.