Mae gennym amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sydd â phrofiad helaeth o nyrsio gofal lliniarol a chymorth i deuluoedd a all weithio gyda chi, eich Bwrdd Iechyd a phartneriaid gofal cymdeithasol. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

  • ymgynghorydd gofal lliniarol pediatrig 
  • nyrsys pediatrig 
  • gweithwyr cymorth gofal iechyd 
  • nyrsys anabledd dysgu 
  • gweithwyr proffesiynol cymorth i deuluoedd 
  • ffisiotherapyddion 
  • therapyddion galwedigaethol 
  • therapyddion cerdd 
  • arbenigwyr chwarae 
  • therapyddion cyflenwol