Diolch!

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg.

Mae eich adborth yn bwysig i ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y darn hwn o waith, ffoniwch ein tîm Gofal Cefnogwyr ar 02920 532 255 (Llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-5pm) neu anfonwch e-bost at supportercare@tyhafan.org

Diolch eto am eich cefnogaeth

 

 

 

Diolch am gwblhau ein harolwg

Newyddion a straeon o Dŷ Hafan

Gwelwch isod am newyddion a straeon y credwn y gallech eu’n mwynhau.

19.04.2024

Ein huchelgais mawr

Ers i ni ddechrau cefnogi teuluoedd yn 1999, mae Tŷ Hafan wedi cefnogi 1,097 o blant a theuluoedd drwy fywyd,
Cai's story front cover
19.04.2024

Stori Cai

Roedd Matthew a Micaela yn 21 oed pan gawson nhw eu bachgen bach, Cai. Heb fawr o dro, trodd y llawenydd o fod
19.04.2024

Newyddion gan ein gwasanaethau gofal

Sbotolau ar… Jemma ein Nyrs Glinigol Gofal Newydd-anedig Arbenigol Yn ein rhifyn diwethaf, gwnaethom egl