Straeon Teuluol

Browse all our Straeon Teuluol news

News Filter

Max Harding
09.10.2023

Stori Max

“Cafodd Max ei eni ar 17 Ionawr 2016,” meddai Martina Harding. “Roedd e’n berffaith ac yn frawd bach hyfryd i’n merch, Mila. Ond yn fuan iawn fe wnaethon ni sylwi bod pethau’n wahanol i Max.” O fewn naw wythnos i...
18.07.2023

Stori Seth

Mae Seth Burke, bachgen ysgol pedair ar ddeg oed o Gaerdydd, wedi bod yn defnyddio Tŷ Hafan am y chwe blynedd diwethaf. Ganwyd Seth, sy’n ddisgybl yn Ysgol St Cyres, gyda Dystroffi Cyhyrol Duchenne (DMD), cyflwr sy’n gwaethygu, sy’n golygu...
Tom Martin
18.07.2023

Stori Tom

Mae Tom Martin, 29 oed, yn byw yng Nghaerdydd ac fe gafodd ei gyfeirio at Tŷ Hafan am y tro cyntaf yn 2002 pan oedd yn naw oed. Yn gefnogwr brwd o glwb pêl-droed Dinas Caerdydd, yn aelod o garfan...
20.10.2022

Stori Alice

“Alice yw ein cyntaf-anedig ond hanner ffordd trwy fy meichiogrwydd fe gafodd fy ngŵr Ian a minnau wybod nad oedd popeth yn hollol iawn,” meddai’r fam Hannah Hicks, o Gaerdydd. “Dangosodd y sgan 20 wythnos rai problemau, ac wythnosau yn...
13.10.2022

Stori Rose

Collodd Andrew a Catherine Jeans eu merch annwyl, Rose, i Diwmor Rhabdoid Teratoid Annodweddiadol ychydig ddyddiau ar ôl ei phen-blwydd cyntaf. Dyma stori eu teulu. “Ganwyd ein merch, Rose, ar 11 Chwefror 2019. Roedd hi’n berffaith ac yn am chwaer...
Thomas's story
13.10.2022

Stori Thomas

“Tan hydref 2017, roedd Thomas yn fachgen wyth oed arferol,” meddai ei dad James Meacham, o’r Coed Duon. “Roedd yn ffit iawn, yn astudio karate, roedd yn ddeallus, yn ddarllenwr brwd o David Walliams i Harry Potter, yn geek Star...
13.10.2022

Stori Marshall

“Fy enw i yw Susan ac rwy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda fy nau fab, Tyler, 16 a Marshall sy’n 13 oed. “Mae Tyler yn fachgen arferol yn ei arddegau ond mae bywyd yn wahanol iawn i’w frawd bach....
13.10.2022

Stori Darcy

“Ganwyd fy mhlentyn canol, Darcy, gyda Syndrom Wolf-Hirschhorn,” meddai Matt Evans, sy’n dad i dri. “Mae hyn yn golygu bod ganddi oedi datblygiadol. Mae Darcy yn bump oed ond mae hi yr un maint â phlentyn 18 mis oed. Cafodd...
13.09.2022

Stori Cai

“Micaela ydw i, mam i dri mab – Cai, fu farw yn Nhŷ Hafan yn gynharach eleni a’i frodyr iau Harrison a Nico. “Mae cymaint wedi digwydd yn fy mywyd gyda Cai. Pan oedd yn fach cafodd ddiagnosis prin iawn...
13.09.2022

Stori Gethin

Mae Gethin Channon yn dair a hanner oed ac yn fab annwyl i Siân a Rob, ac yn frawd bach i Ffion, wyth oed. Mae’r teulu’n byw yn Abertawe ac wedi bod yn defnyddio hosbis plant Tŷ Hafan ers tair...