Newyddion

Browse all our Newyddion news

News Filter

Colin Evans aged 89
03.05.2024

Colin, sy’n 89 oed, i wneud sblash ar gyfer Tŷ Hafan

Siawns y byddai llawer o bobl sy’n nesáu at eu pen-blwydd yn 90 oed yn cynllunio diwrnod tawel gydag ambell i ddathliad bach efallai. Ond nid Colin Evans o Benarth!  Mae Colin, a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 90...
19.04.2024

Ein huchelgais mawr

Ers i ni ddechrau cefnogi teuluoedd yn 1999, mae Tŷ Hafan wedi cefnogi 1,097 o blant a theuluoedd drwy fywyd, marwolaeth a thu hwnt. Wrth i ni fyfyrio ar y 25 mlynedd diwethaf, rydym yn cydnabod faint sydd wedi’i gyflawni,...
Cai's story front cover
19.04.2024

Stori Cai

Roedd Matthew a Micaela yn 21 oed pan gawson nhw eu bachgen bach, Cai. Heb fawr o dro, trodd y llawenydd o fod yn rhieni tro cyntaf yn dotio ar eu babi at ofn a thorcalon pan aeth Cai yn...
19.04.2024

Newyddion gan ein gwasanaethau gofal

Sbotolau ar… Jemma ein Nyrs Glinigol Gofal Newydd-anedig Arbenigol Yn ein rhifyn diwethaf, gwnaethom egluro ein bod ni wedi gweld cynnydd mewn atgyfeiriadau o Unedau Gofal Dwys Newydd-anedig. Gyda datblygiadau meddygol yn golygu bod babanod sy’n cael eu geni’n gynamserol...
Amy Campbell
19.04.2024

Diwrnod ym mywyd… Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Mae Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd yn rhan allweddol o’n Tîm Llesiant ac Allgymorth i Deuluoedd. Yn ogystal â gweithio yn yr hosbis, maen nhw’n gweithio mewn cymunedau lleol yng Nghymru i sicrhau bod teuluoedd yn cael y cymorth arbenigol sydd...
19.04.2024

‘Amdanaf i’ gan Pavil

Cefais i fy ngeni gyda nifer o broblemau meddygol, gan gynnwys clefyd cronig yr arennau ac anghysondeb cymhleth y cloaca, ond cefais i gyfle i fyw. Gwnaeth y meddygon a’r staff gwych yn Ysbyty Great Ormond Street ac Ysbyty Athrofaol...
Cai's story front cover
18.04.2024

Cai’s story

Matthew and Micaela were 21 when they had their baby boy, Cai. The joy of being first-time parents in a baby bubble quickly turned to fear and heartbreak when Cai became seriously unwell at just a few weeks old. A...
Members of the Youth Board
18.04.2024

Cwrdd â’r Bwrdd Ieuenctid

Mae’r bobl ifanc sy’n dod i Tŷ Hafan yn byrlymu â syniadau gwych ac angerdd dros wneud gwahaniaeth. Mae’r Bwrdd Ieuenctid yn rhoi cyfle iddyn nhw siarad yn agored am y materion sy’n bwysig iddyn nhw ac i wneud gwahaniaeth...
Members of the Youth Board
18.04.2024

Meet the Youth Board

The Youth Board gives them an opportunity to talk openly about the issues they care about and to make a real difference in their communities. Find out more about the fantastic young people on the Youth Board below! Seth My...
chris holohan fundraising in memory
21.03.2024

Chris Holohan’s Story

“When my friend Erin passed away, her family chose to support Tŷ Hafan, a cause close to their hearts. I really wanted to help and then the idea came to me to do a running challenge, in Erin’s Memory. Committing...