Dan sylw

Browse all our Dan sylw news

News Filter

Colin Evans aged 89
03.05.2024

Colin, sy’n 89 oed, i wneud sblash ar gyfer Tŷ Hafan

Siawns y byddai llawer o bobl sy’n nesáu at eu pen-blwydd yn 90 oed yn cynllunio diwrnod tawel gydag ambell i ddathliad bach efallai. Ond nid Colin Evans o Benarth!  Mae Colin, a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 90...
19.04.2024

Ein huchelgais mawr

Ers i ni ddechrau cefnogi teuluoedd yn 1999, mae Tŷ Hafan wedi cefnogi 1,097 o blant a theuluoedd drwy fywyd, marwolaeth a thu hwnt. Wrth i ni fyfyrio ar y 25 mlynedd diwethaf, rydym yn cydnabod faint sydd wedi’i gyflawni,...
Ty Hafan announces its new Chief Executive, Irfon Rees
12.03.2024

Penodi Prif Weithredwr newydd

Mae Tŷ Hafan yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Irfon Rees, fel ei Brif Weithredwr newydd. Bydd yn ymgymryd â’r rôl ym mis Mehefin. Mae gan Irfon brofiad helaeth o arwain timau aml-broffesiwn o fewn Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru...
Maria Timon Samra
20.12.2023

Maria Timon Samra to leave Tŷ Hafan

Maria Timon Samra, Chief Executive of Tŷ Hafan Children’s Hospice, has announced that she will be stepping down from the role in 2024 after almost four years leading the charity. Maria, who joined Tŷ Hafan as Chief Executive in May...
Ty Hafan Ty Gobaith Principality Building Society charity partnership pic
11.12.2023

Cymdeithas Adeiladu Principality yn ymestyn ei phartneriaeth elusennol gyda Tŷ Hafan

Mae Cymdeithas Adeiladu Principality wedi cyhoeddi ei bod wedi adnewyddu ei phartneriaeth elusennol gyda Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith, Hosbisau Plant Cymru, am flwyddyn arall. Cyhoeddwyd am y tro cyntaf mai’r ddwy elusen sy’n darparu gofal lliniarol a diwedd oes...
30.11.2023

Diolch i chi, rydyn ni wedi llwyddo!

Mae cefnogwyr hael Tŷ Hafan ledled Cymru a thu hwnt wedi helpu’r elusen hosbis i blant i godi dros £500,000 mewn dim ond 60 awr! Targed gwreiddiol apêl Tŷ Hafan “Pan Ddaw Eich Byd i Stop. Ry’n Ni Yno!” oedd...
Apel Ty Hafan
26.11.2023

Cyfrannwch nawr a gweld eich arian yn cael ei ddyblu!

Mae’n 10am ddydd Sul 26 Tachwedd ac mae apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Dod i Stop’ Tŷ Hafan nawr yn fyw. Bydd pob ceiniog a roddir rhwng nawr a 10pm ddydd Mawrth 28 Tachwedd yn cael ei...
16.11.2023

Stori Alfi wrth galon ymgais Tŷ Hafan i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr

Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi i lansio ei hail apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Stopio’ gyda’i tharged i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr. Bydd yr apêl, yn canolbwyntio ar stori Alfi Morris, a...
Alfi-Jay Morris aka Super Alfi
03.11.2023

Angen Archarwyr! Helpwch ni i godi £350,000 mewn 60 awr

Cofrestrwch i fod yn Hyrwyddwr Apêl nawr yn www.charityextra.com/whenyourworldstops  Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi ar gyfer apêl codi arian fwyaf y flwyddyn gyda’r nod o godi £350,000 mewn dim ond 60 awr! Bydd Apêl Pan Fydd Eich Byd...
St David's Hall concert cancelled
26.10.2023

Tŷ Hafan Christmas Concert cancelled

Due to the closure of St David’s Hall for repairs, the decision has been taken to cancel Tŷ Hafan’s Christmas Concert 2023.  Jenna Lewis, Director of Income Generation for Ty Hafan Children’s Hospice, said: “We have attempted to find an...