Ein newyddion diweddaraf 

Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein hymgyrchoedd, ein digwyddiadau, y plant a'r teuluoedd gwych rydyn ni'n eu cefnogi a'n cefnogwyr anhygoel.

Porwch ein holl newyddion

Ffilter Newyddion

In Celebration Geraldine
21.03.2024

Geraldine O’Sullivan’s Story

“When my fiancé Martin and I were planning our wedding day, like a lot of couples we already had everything we needed and so a traditional gift registry didn’t resonate with us. We decided we would rather our guests donate...
14.03.2024

Mae Heidi yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Tŷ Hafan er cof am ei nai, Matthew

Mae Heidi Perkins, ymgynghorydd perygl llifogydd o Fedwas, yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Tŷ Hafan, er cof am ei nai Matthew a fu farw’n drist pan oedd ond yn saith wythnos oed. Ganed Matthew ym mis Gorffennaf 2023...
Ty Hafan announces its new Chief Executive, Irfon Rees
12.03.2024

Penodi Prif Weithredwr newydd

Mae Tŷ Hafan yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Irfon Rees, fel ei Brif Weithredwr newydd. Bydd yn ymgymryd â’r rôl ym mis Mehefin. Mae gan Irfon brofiad helaeth o arwain timau aml-broffesiwn o fewn Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru...
Maria Timon Samra
20.12.2023

Maria Timon Samra to leave Tŷ Hafan

Maria Timon Samra, Chief Executive of Tŷ Hafan Children’s Hospice, has announced that she will be stepping down from the role in 2024 after almost four years leading the charity. Maria, who joined Tŷ Hafan as Chief Executive in May...
Ty Hafan Ty Gobaith Principality Building Society charity partnership pic
11.12.2023

Cymdeithas Adeiladu Principality yn ymestyn ei phartneriaeth elusennol gyda Tŷ Hafan

Mae Cymdeithas Adeiladu Principality wedi cyhoeddi ei bod wedi adnewyddu ei phartneriaeth elusennol gyda Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith, Hosbisau Plant Cymru, am flwyddyn arall. Cyhoeddwyd am y tro cyntaf mai’r ddwy elusen sy’n darparu gofal lliniarol a diwedd oes...
30.11.2023

Diolch i chi, rydyn ni wedi llwyddo!

Mae cefnogwyr hael Tŷ Hafan ledled Cymru a thu hwnt wedi helpu’r elusen hosbis i blant i godi dros £500,000 mewn dim ond 60 awr! Targed gwreiddiol apêl Tŷ Hafan “Pan Ddaw Eich Byd i Stop. Ry’n Ni Yno!” oedd...
Twins appeal tile
28.11.2023

Donate now and see your money doubled!

It’s 10am on Sunday November 26 and Tŷ Hafan’s ‘When Your World Stops. We’re There’ fundraising appeal is now live. Every penny donated between now and 10pm on Tuesday 28 November will be doubled in value thanks to match-funding.  Plus...
Apel Ty Hafan
26.11.2023

Cyfrannwch nawr a gweld eich arian yn cael ei ddyblu!

Mae’n 10am ddydd Sul 26 Tachwedd ac mae apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Dod i Stop’ Tŷ Hafan nawr yn fyw. Bydd pob ceiniog a roddir rhwng nawr a 10pm ddydd Mawrth 28 Tachwedd yn cael ei...
16.11.2023

Stori Alfi wrth galon ymgais Tŷ Hafan i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr

Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi i lansio ei hail apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Stopio’ gyda’i tharged i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr. Bydd yr apêl, yn canolbwyntio ar stori Alfi Morris, a...
Alfi-Jay Morris aka Super Alfi
03.11.2023

Angen Archarwyr! Helpwch ni i godi £350,000 mewn 60 awr

Cofrestrwch i fod yn Hyrwyddwr Apêl nawr yn www.charityextra.com/whenyourworldstops  Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi ar gyfer apêl codi arian fwyaf y flwyddyn gyda’r nod o godi £350,000 mewn dim ond 60 awr! Bydd Apêl Pan Fydd Eich Byd...