Ein newyddion diweddaraf 

Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein hymgyrchoedd, ein digwyddiadau, y plant a'r teuluoedd gwych rydyn ni'n eu cefnogi a'n cefnogwyr anhygoel.

Porwch ein holl newyddion

Ffilter Newyddion

10.10.2023

Diweddariad ar y parc gwyliau arfaethedig ar Heol Hayes

Mae ail gais cynllunio ar gyfer man storio wedi’i gyflwyno yn ddiweddar i Gyngor Bro Morgannwg gan berchennog y darn o dir sydd yn union rhwng Tŷ Hafan a Choleg Beechwood.  Mae’r cais hwn ar gyfer ardal 0.98 hectar mewn...
09.10.2023

Wythnos Gofal Hosbis

Mae’n Wythnos Gofal Hosbis pan fyddwn yn cydnabod ac yn dathlu gwaith hosbisau ledled Cymru, a’r DU.  Un o ddim ond dwy hosbis i blant yng Nghymru yw Hosbis Plant Tŷ Hafan, y llall yw Tŷ Gobaith yn y gogledd....
Max Harding
09.10.2023

Stori Max

“Cafodd Max ei eni ar 17 Ionawr 2016,” meddai Martina Harding. “Roedd e’n berffaith ac yn frawd bach hyfryd i’n merch, Mila. Ond yn fuan iawn fe wnaethon ni sylwi bod pethau’n wahanol i Max.” O fewn naw wythnos i...
Ty Hafan's shop window in Whitchurch Cardiff
25.09.2023

Wythnos Ffasiwn Gynaliadwy yn dechrau heddiw

Heddiw yw diwrnod cyntaf Wythnos Ffasiwn Gynaliadwy ac mae’r siopau elusen sy’n cael eu rhedeg gan Hosbis Plant Tŷ Hafan yn gobeithio am gyfnod masnachu prysur arall. Lleolir 18 siop yr elusen ar draws gorllewin, de a dwyrain Cymru ac...
Proposed holiday park next door to Ty Hafan shaded in yellow
12.09.2023

Datganiad ar barc gwyliau arfaethedig ar Heol Hayes

Bedair wythnos yn ôl, hysbyswyd Tŷ Hafan yn ffurfiol bod cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer y tir yn union rhwng ein hosbis ni a Beechwood College.  Er bod perchennog y safle yn dal i frolio ar ei gyfryngau cymdeithasol...
Kebab
05.09.2023

Cyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma

Mae gennym ni gyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma, 9 Medi. Mae lle ar gael ar gyfer gwerthwr bwyd poeth ar dir Hosbis Plant Tŷ Hafan rhwng...
Ride to the Rugby riders 2022
04.09.2023

Chwilio am 25 o gefnogwyr rygbi Cymru ar gyfer Tŷ Hafan

Rydym yn chwilio am 25 o feicwyr brwdfrydig sy’n hoff o rygbi i ymgymryd â Her Beicio i’r Rygbi 2024 ar gyfer Hosbis Plant Tŷ Hafan.  Wrth i Gymru baratoi ar gyfer eu gêm gyntaf yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn...
Bike Boat Boot Challenge logo
31.08.2023

Tadau a ffrindiau yn gwneud Her BikeBoatBoot ar gyfer Tŷ Hafan

Mae grŵp o dadau Tŷ Hafan a ffrindiau gwrywaidd wedi cyhoeddi eu her codi arian ddiweddaraf i’r hosbis – beicio, heicio a rhwyfo hyd Cymru mewn dim ond pedwar diwrnod.  Her#BikeBoatBoot yw’r drydedd her eithafol y mae’r grŵp wedi ymgymryd â...
Great British Food Festival Cheers!
31.08.2023

Iechyd da! Gŵyl Fwyd The Great British Food Festival yn cefnogi Tŷ Hafan

Yn galw ar bawb sy’n dwlu ar fwyd! Ddydd Sadwrn a dydd Sul (2 a 3 Medi) bydd gŵyl fwyd The Great British Food Festival yn dychwelyd i Barc Margam ac eleni bydd y rhai sy’n mynd i’r ŵyl yn...
Great British Food Festival Cheers!
31.08.2023

Great British Food Festival supports Tŷ Hafan

Calling all foodies! This Saturday and Sunday (2 and 3rd September) the Great British Food Festival returns to Margam Park and this year festival goers will not only get to celebrate the very best of food and drink – but...